Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Hoge Raad

129 Rechterlijke Uitspraken

129 rechterlijke uitspraken gevonden binnen het rechtgebied Insolventierecht gedaan door Hoge Raad.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 16-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. WSNP. Art. 288 lid 1 aanhef en onder b Fw (goede trouw). Onschuldpresumptie? Hardheidsclausule.
Datum uitspraak: 1-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

WSNP. Procesrecht. Schending hoor en wederhoor? Proces-verbaal eerste aanleg waarvan schuldenaar stelt geen kennis te hebben kunnen nemen (HR 9 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5882, NJ...
Datum uitspraak: 17-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. WSNP. Afwijzing verzoek toepassing schuldsaneringsregeling, art. 288 lid 1 onder b en onder c Fw (goede trouw en saneringsgezinde houding). Hardheidsclausule, art. 288...
Datum uitspraak: 20-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Faillissementsrecht. Terugvordering door curator van girale betaling door schuldenaar (betaalopdracht op dag vóór faillietverklaring, uitvoering door bank op dag van...
Datum uitspraak: 13-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Insolventierecht. Verzoek omzetting faillissement in schuldsanering, art. 15b Fw. Aan het verzoek(schrift) te stellen eisen, art. 15b lid 2 en 284 Fw....
Datum uitspraak: 6-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Faillissementsrecht. Summierlijk blijken van bestaan vorderingen van aanvrager(s). Cassatieberoep tegen vaststelling salaris curator na vernietiging vonnis...
Datum uitspraak: 20-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Verzoek om toelating tot schuldsaneringsregeling. Goede trouw, art. 288 lid 1 onder b Fw. Hardheidsclausule, art. 288 lid 3 Fw.
Datum uitspraak: 20-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Art. 80a lid 1 RO. Afwijzing verzoek tot opheffing faillissement en toelating tot schuldsaneringsregeling (art. 15b Fw).
Datum uitspraak: 20-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. Faillissementsrecht. Summierlijk blijken van vorderingsrecht. Uitkering en boeking in rekening-courantverhouding. Klachten onder meer over strijd met art. 2:247 BW en...
Datum uitspraak: 6-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Faillissementsrecht. WSNP. Hoge Raad komt terug van regel (laatstelijk HR 22 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BK3574 , NJ 2010/15 ) dat het faillissement van een vof steeds en...