E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2017:901
Hoge Raad, 16/03290

Inhoudsindicatie:

Opgave van b.m., art. 359.3 Sv. HR: Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: Hof heeft de aantekening mondeling vonnis van de Pr bevestigd, in welk vonnis de Pr voor de inhoud van de b.m. heeft verwezen naar de (digitale) processtukken. Door en namens verdachte is in h.b. vrijspraak bepleit. Het bestreden arrest bevat echter, in strijd met art. 359.3 Sv, niet de uitgewerkte inhoud van de b.m. waarop de bewezenverklaring steunt. Daaraan kan niet afdoen dat het Hof een (nadere) bewijsoverweging heeft gewijd aan de door de verdediging bepleite vrijspraak - nog daargelaten dat daarmee niet alle onderdelen van de bewezenverklaring zijn afgedekt - nu in die overweging niet met voldoende mate van nauwkeurigheid de feiten en omstandigheden en wettige b.m. worden aangeduid waaraan de redengevende f&o zijn ontleend.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie